ARTIKEL TERBARU

Syahwat Politik Kekuasaan

Sahabat TutorLutvi, Pada suatu hari, Abu Dzar al-Ghifari meminta kepada Rasulullah SAW agar diangkat menjadi pejabat. Tapi, Nabi SAW menolaknya.Sambil menepuk-nepuk pundak sahabatnya itu, kepadanya Nabi SAW berkata, ”Tidak, Abu …

Read More »